Marketingový slovníček

Juicy Marketing blogJednou z velkých bariér pro firmy, která brání vyššímu používání marketingových nástrojů, je neznalost samotných pojmů. Jak „nabriefovat“ agenturu když vlastně nevím, co potřebuji? ATL či BTL, marketingovou komunikaci či strategii….ztrácíte se? Bojíte se, že se vaší neznalosti budou smát a tak raději žádnou poradenskou agenturu v oblasti marketingu nekontaktujete?

Jednou z našich činností je vzdělávání a tak vám na tomto místě budeme postupně přinášet novinky, postřehy, ale také výklad marketingových pojmů.

Díl první – základy marketingu I.

Definice Marketingu (Filip Kotler)

Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.

Zákaznický marketing – fenomén dnešní doby

  • Středem pozornosti celého marketingu je zákazník
  • Nutností je dokonalá znalost zákazníka = musíte mu rozumět
  • Socio-demografická data (věk, příjem, bydliště)
  • Jeho přání, potřeby, které jsou kontinuálně uspokojovány
  • Péče o zákazníka (CRM)
Přesunout se na začátek