Čerstvé služby

Naším krédem je individuální přístup k zákazníkovi a jeho potřebám. Proto si klademe za cíl poskytovat vždy ty nejlepší služby šité na míru.
Marketing pro nás znamená komplexní přístup k zákazníkovi, jeho přáním, potřebám a hlavně jejich trvalé uspokojování s cílem naplnit obchodní záměry firmy. Klientům pomáháme s analýzami, strategií, plánováním,…až po realizaci a vyhodnocení. 

Můžeme se tedy potkat na individuální konzultaci nebo navázat dlouhodobou spolupráci. Vám se pak uleví od starostí s marketingem a můžete se plnohodnotně věnovat svému podnikání. Je pouze na vás, jaké služby budete chtít využít. 

Můžete se na nás spolehnout v následujících oblastech:

Situační analýza současného stavu podnikání a marketingu

Portfolio výrobků či služeb, tržní prostředí, konkurence, socio-politická omezení, cenová strategie, realizované marketingové aktivity, interní systémy, image firmy, dodavatelé atd., to jsou jen některé aspekty, které ovlivňují naše podnikání – co s nimi dělat? Cenové analýzy.

Analýzy marketingového mixu na klíč

Investujete do marketingu nemalé peníze a ono „to nefunguje“? Zanalyzujeme celý mix, vydané peníze, kreativu, cílovou skupinu, nastavení …a řekneme vám, kde asi nastala chyba. Vaši zaměstnanci nebo i agentura se tak mohou zamyslet a najít novou, efektivnější cestu.


Marketingový výzkum

Zjistit opravdová přání zákazníků není jednoduché. Důležitou roli v marketingovém rozhodování hraje marketingový výzkum. Pomocí něho můžete např. zjistit, co si zákazník přeje (consumer insight), preferuje, škálu jeho preferencí, statisticky potvrdit vhodnou volbu konceptu či otestovat plánovaný komunikační mix. Pomůžeme vám zvolit správnou metodologii výzkumu, celý ho naplánovat i zrealizovat. Máme zkušenosti s kvantitativními i kvalitativními výzkumy.

Vytvoření marketingové strategie

Vytvoření strategických alternativ a volba optimální, pomocí které dosáhnete zvoleného cíle. Nevíte kam směřovat své podnikání, svou značku? I to jsou otázky, které s klienty řešíme.


Nastavení reálných podnikatelských a marketingových cílů

Jaká má být reakce spotřebitelů na vaši promo akci? Je reálný 100% nárůst prodejů nebo i 10% bude velmi dobrý výsledek?

Vytvoření a realizace marketingového plánu včetně nákupu médií (ATL a BTL)

Společně vybereme efektivní marketingové nástroje, které budou sedět vašemu rozpočtu. Na realizaci marketingového plánu nebudete sami, protože spolupracujete s Juicy Marketing.


Brand marketing

Definice a budování značky, brand key, komunikace – prostě nastavíme vaší značku – jaká je, pro koho je a co o sobě chce říkat. A budete vědět jak svého zákazníka oslovit.

Firemní image

Firemní image se nemalou mírou podílí na úspěchu či případném neúspěchu firmy. To jak firma vystupuje vůči externím osobám a firemní kultura ovlivňují celkové image, které firma zanechá prostřednictvím své komunikace. Pozitivní přístup je základem úspěchu.


Interní a externí komunikace včetně public relations (PR)

O tom jak ovlivnit veřejné mínění nízko nákladově se již napsalo množství knih.  Současný turbulentní svět ovšem vyžaduje oddělit teorii od praxe a soustředit se na současné trendy. Známe je a aplikujeme na projekty.

Webové prezentace, SEO, sociální sítě

Internet je výlohou světa, je to místo virtuálního setkávání, uskutečňování obchodů i komunikace. Pomůžeme vám tento svět pozitivně využívat na míru vašemu projektu.


Péče o zákazníky (Customer Relationship Management – CRM)

Zákazník je pro nás alfou a omegou každé zakázky. Naším cílem je vybudovat stabilní loajální spotřebitelskou základnu vašeho podnikání.

Vyhodnotíme marketingové aktivity, zkontrolujeme efektivitu vynaložených nákladů

Na konci každého projektu je třeba zjistit, jak celý plán fungoval, dosáhli jsme vytyčeného cíle? Co lze příště udělat lépe, jinak? Na tuto otázku odpovídá poslední fáze marketingového procesu.


Grafické práce a výroba venkovní reklamy

Vizitky, letáky, katalogy, prezentační desky, inzeráty, speciální grafické projekty při příležitosti výročí firmy, bannery, plachty, roll-upy, stojany, světelná reklama, vlajky, desky na zeď, navigační cedulky….a další kreativní i ryze konzervativní formy reklamy, prostě podle potřeby.

Dotační programy

Žádáte o dotaci a potřebujete marketingový vstup, do kterého se vám opravdu nechce? Oslovte nás.


Zajímá vás, jak to všechno u nás v Juicy Marketing funguje? Čtěte dál.

Nerozumíte marketingovým termínům?
Nevadí, vysvětlíme vám je, a navíc vás naučíme marketingově myslet.
A vše začne fungovat.

Zeptejte se nás na šťavnaté marketingová řešení pro vaší firmu.

Přesunout se na začátek